Meerdere antwoorden samenvoegen spss for mac

Im an apple user and when trying to instal spss lets say, i simply cant. Add variables together in spss using the compute procedure using manual add procedure duration. Als je een psychologisch begrip wilt meten, stel je daar meestal meerdere vragen over in een vragenlijst. In excel staat dmv een 1 ja of een 2 nee aangegeven of een kind van deze leeftijd in een gezin aanwezig is. Meerdere antwoorden mogelijk vragen weer terug samenvoegen in spss. I wonder if you could provide alternatives for quantitative. Of gewoon op zoek naar goede, begrijpbare, stap voor stap uitleg over spss met oefeningen. Meerdere antwoorden mogelijk samenvoegen in het onderdeel vragenlijsten in spss hebben we gezien dat er in vragenlijsten een vraag kan voorkomen met meerdere antwoorden mogelijk. Uitleg over wat je moet doen als een respondent meerdere antwoordcategorieen aan kan kruisen bij een vraag. Op welke wijze is dit als 1 vraag te verwerken in spss.

In het onderdeel vragenlijsten in spss hebben we gezien dat er in vragenlijsten een vraag kan voorkomen met meerdere antwoorden mogelijk. Zulke vragen worden ook wel multiple response items genoemd. Thuis spss leren is heel eenvoudig als je het op je eigen tempo kan doen. Bezoek onze website voor oefeningen en veel meer instructies. What are the supported apple macintosh operating system versions for ibm spss statistics.

1123 701 960 539 1348 250 1279 606 800 958 730 1295 678 1410 1279 968 789 712 1123 396 229 1426 402 511 1094 1039 960 362 51 1004 1048 588 592 251 1509 1371 518 1210 1198 620 1499 186 954 1278 328 822 246 813